Moim zdaniem Illusiolett trafił do złego właściciela ( Unika ). Gdyby do niego nie trafił, byłby nadal Thuglettem